#8 Gợi ý câu bắt đầu để solo guitar ngẫu hứng

#8 Gợi ý câu bắt đầu để solo guitar ngẫu hứng

#8 Gợi ý câu bắt đầu để solo guitar ngẫu hứng

Video số 9 nằm trong series guitar solo giai điệu. Trong video này mình gợi ý một mẫu câu rất hay dùng khi các bạn bắt đầu một câu guitar solo bất kì. Video tập trung vào scale của La Thứ. Các scale khác áp dụng tương tự.
Tham gia hội viên patreon & youtube để có những quyền lợi đặc biệt!

Support channel mình ở PATREON:
FBPAGE:
Find me on SPOTIFY & APPLE MUSIC: Haketu

Mua guitar online Made in Vietnam:


Tag liên quan đến #8 Gợi ý câu bắt đầu để solo guitar ngẫu hứng

học đàn guitar,haketu,haketuguitar,fingerstyle,guitar,guitar cover,guitar fingerstyle,hướng dẫn,huong dan,tutorial,piano,piano cover,classical guitar,guitar solo,solo,acoustic,acoustic cover,cách solo guitar,cách lead guitar,cách chạy lead guitar,cách chạy nốt guitar,chạy nốt trên guitar

Xem thêm các video khác tại hocguitaronline.com

8 thoughts on “#8 Gợi ý câu bắt đầu để solo guitar ngẫu hứng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *