Viện Âm Nhạc Cao Tâm

[Phần 17] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 17] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 17] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc #hocdancungcaotam #giaovienamnhac #Hocdemhat VIỆN ÂM NHẠC CAO TÂM Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc 00: – 5:50 Thực hành hoà các hợp âm 5:50 – 11:26 Cách viết hoà âm bài: Ngày đầu tiên đi học. (Nửa …

[Phần 17] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc Read More »

[Phần 14] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc toàn quốc

[Phần 14] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc toàn quốc

[Phần 14] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc toàn quốc VIỆN ÂM NHẠC CAO TÂM Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc Phần 14: Cách viết hoà âm 1-4-5 ở giọng Fa trưởng. Bài tập về nhà. Tag liên quan đến [Phần 14] Học đàn cùng Cao Tâm II …

[Phần 14] Học đàn cùng Cao Tâm II Lớp giáo viên âm nhạc toàn quốc Read More »

[Phần 10] Học đàn cùng Cao Tâm II Giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 10] Học đàn cùng Cao Tâm II Giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 10] Học đàn cùng Cao Tâm II Giáo viên âm nhạc trên toàn quốc VIỆN ÂM NHẠC CAO TÂM Bài học online trên zoom – Hướng dẫn đệm hát cho Giáo viên âm nhạc toàn quốc 0:0 – 2:0 Hướng dân 2:0 – 6:57 Hướng dẫn viết hoà âm 7:0 – 9:30 Hướng dẫn …

[Phần 10] Học đàn cùng Cao Tâm II Giáo viên âm nhạc trên toàn quốc Read More »

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm - Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc VIỆN ÂM NHẠC CAO TÂM [Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc. 0:0 – 3:33 Nốt nhạc trên dòng kẻ và khe 0:33 – 5:00 Đệm và giải thích lời …

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc Read More »