Muối SV

Váy Cưới - Trung Tự (Guitar beat solo karaoke), Muoi Music | Muối SV

Váy Cưới – Trung Tự (Guitar beat solo karaoke), Muoi Music | Muối SV

Váy Cưới – Trung Tự (Guitar beat solo karaoke), Muoi Music | Muối SV Muối SV – Muối sinh viên: Âm nhạc – nơi khơi nguồn cảm xúc. “Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi …” —————————————- – Bài hát: Váy Cưới (Karaoke guitar) – Composer: Trung Tự – Official …

Váy Cưới – Trung Tự (Guitar beat solo karaoke), Muoi Music | Muối SV Read More »

SÓNG GIÓ - K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

SÓNG GIÓ – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

SÓNG GIÓ – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV Muối SV – Muối sinh viên: Âm nhạc – nơi khơi nguồn cảm xúc. —————————————- – Bài hát: Sóng Gió (Karaoke guitar) – Guitar solo: Muối SV – Composer: K-ICM, JACK – Official MV: – About: ▶ K-ICM: Profile: Fanpage: Instagram: ▶ …

SÓNG GIÓ – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV Read More »

BẠC PHẬN - K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

BẠC PHẬN – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

BẠC PHẬN – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV Muối SV – Muối sinh viên: Âm nhạc – nơi khơi nguồn cảm xúc. —————————————- – Bài hát: Bạc Phận (Karaoke guitar) – Guitar solo: Muối SV – Composer: JACK, K-ICM – Official MV: – About: Jack : K ICM : ❖ …

BẠC PHẬN – K-ICM x JACK (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV Read More »

LẠC TRÔI - SƠN TÙNG M-TP (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

LẠC TRÔI – SƠN TÙNG M-TP (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV

LẠC TRÔI – SƠN TÙNG M-TP (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV – Bài hát: Lạc trôi (Karaoke guitar) – Sáng Tác: Sơn Tùng MT-P – Official MV: – About Sơn Tùng M-TP: Facebook: Instagram: Twitter: – Guitar solo: Muối SV ❖ Được cấp phép sử dụng tác quyền bởi VCPMC hợp đồng hợp …

LẠC TRÔI – SƠN TÙNG M-TP (Guitar beat solo karaoke) | Muối SV Read More »

Tình Thương Phu Thê - Chí Hướng (Guitar beat solo karaoke)| Muối SV

Tình Thương Phu Thê – Chí Hướng (Guitar beat solo karaoke)| Muối SV

Tình Thương Phu Thê – Chí Hướng (Guitar beat solo karaoke)| Muối SV Muối SV – Muối sinh viên: Âm nhạc – nơi khơi nguồn cảm xúc. “Cảm ơn em đã thương anh … Thanh xuân này chỉ dành cho anh.” —————————————- – Bài hát: Tình Thương Phu Thê (Karaoke guitar) – Sáng Tác: Chí …

Tình Thương Phu Thê – Chí Hướng (Guitar beat solo karaoke)| Muối SV Read More »