bqThanh và Ốc Chơi POPPY PLAYTIME Rồi Đã Gặp Phải Thứ Gì Đáng Sợ ?

bqThanh và Ốc Chơi POPPY PLAYTIME Rồi Đã Gặp Phải Thứ Gì Đáng Sợ ?

bqThanh và Ốc Chơi POPPY PLAYTIME Rồi Đã Gặp Phải Thứ Gì Đáng Sợ ?

❤️ ĐĂNG KÝ & RUNG CHUÔNG!

👬 BẠN MÌNH!
ỐC TV –
bqThanh –

👍 Nếu bạn thích video này, hãy ĐĂNG KÝ kênh để xem thêm video mới!

🙏THEO DÕI MÌNH!
Facebook:
Page Fb:


Tag liên quan đến bqThanh và Ốc Chơi POPPY PLAYTIME Rồi Đã Gặp Phải Thứ Gì Đáng Sợ ?

học đàn guitar,thanhbq,kenh thanhbq,thanh,bq,thanhbq vlogs

Xem thêm các video khác tại hocguitaronline.com

35 thoughts on “bqThanh và Ốc Chơi POPPY PLAYTIME Rồi Đã Gặp Phải Thứ Gì Đáng Sợ ?”

  1. JSHJRYJHFJFGFJDBGJIHJKJJHALKJKAJJHKFJDKFDAJKAFDJSKLFJKFDKJSFDAHDSHJDSJAFKLDFSSFDHFADHFDJFDHLFDASHJSDFAJSDAFJADFSJSADFJSDẦDJADJDAFSJKSFADJSFADJSAFJDKAFASKASLJHGHDKJHDGKJHGDHLGLHKALGALJAGLHGHGKHJFDFJDFJUUFhHSHSHHAJDJDUJSJDRJHSJDJFJHDGHUDIDGFHSKGDGFDGDFHJHDFGHJFDHDHDFAHFDAGHAHDFAJAHJDFASHJAHGHAGHKHGDHFHFGAHFGHGFFHAHGFHHGFDHJFGHGFSDHHGDHFSDGJJFFHGFHFGFASDGHGFDHGFHGSDFG

  2. Huggy
    Anh nghe một đoạn băn
    Em nghe one zero zero six
    Có nghĩa là 1006 nó là người nhưng bị thí nghiệm thành nó có tên là monster 1006 nó đã bị lỗi nó đã giết hết nhân viên nhà hàng play time

  3. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺😂😂😂😂😂😂😂😂

Leave a Comment

Your email address will not be published.