Guitar Classic - Tremolo - Silent Night #Shorts

Guitar Classic – Tremolo – Silent Night #Shorts

Guitar Classic – Tremolo – Silent Night #Shorts

Guitar Classic – Tremolo – Silent Night #Shorts.
Tham Gia Học Đàn Guitar cùng Guitarist Nguyễn Bảo Chương
Các bạn liên hệ: Đt: 079 780 6789 Hoặc truy cập nguyenbaochuong.com, Email: NguyenBaoChuong@gmail.com
#guitarclassic #tremolo #silentnight

Franz Xaver Gruber, painted by Sebastian Stief (1846)

Josef Mohr, painting at the Silent-Night-Chapel
“Silent Night” (German: Stille Nacht, heilige Nacht) is a popular Christmas carol, composed in 1818 by Franz Xaver Gruber to lyrics by Joseph Mohr in the small town of Oberndorf bei Salzburg, Austria. It was declared an intangible cultural heritage by UNESCO in 2011.[1] The song has been recorded by a large number of singers from every music genre.

The song was first performed on Christmas Eve 1818 at St Nicholas parish church in Oberndorf, a village in the Austrian Empire on the Salzach river in present-day Austria. A young priest, Father Joseph Mohr, had come to Oberndorf the year before. He had already written the lyrics of the song “Stille Nacht” in 1816 at Mariapfarr, the hometown of his father in the Salzburg Lungau region, where Joseph had worked as a co-adjutor.

The melody was composed by Franz Xaver Gruber, schoolmaster and organist in the nearby village of Arnsdorf. Before Christmas Eve, Mohr brought the words to Gruber and asked him to compose a melody and guitar accompaniment for the church service. Both performed the carol during the mass on the night of December 24.

The original manuscript has been lost. However, a manuscript was discovered in 1995 in Mohr’s handwriting and dated by researchers at c. 1820. It shows that Mohr wrote the words in 1816 when he was assigned to a pilgrim church in Mariapfarr, Austria, and shows that the music was composed by Gruber in 1818. This is the earliest manuscript that exists and the only one in Mohr’s handwriting.

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Đất với trời se chữ Đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền

Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn
Nhấp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành
Ai đang sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù

Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với thánh thần mau kết lời
Cao sao hóa công đã khéo an bài
Sai con hiến thân để cứu nhân loại
Hang chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù


Tag liên quan đến Guitar Classic – Tremolo – Silent Night #Shorts

học đàn guitar,guitar,classic,guitar classic,tremolo,silent,night,guitar tremolo,guitar classic tremolo,silent night guitar,silent night guitar classic,silent night guitar classic tremolo,guitar classic tremolo silent night,silent night guitar tremolo,tremolo guitar,silent night tremolo,guitar classic silent night,guitar silent night,guitar classic silent nigh,tremolo silent night,silent night guita

Xem thêm các video khác tại hocguitaronline.com

6 thoughts on “Guitar Classic – Tremolo – Silent Night #Shorts”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *