Học guitar bass : thế đi pentatpnic áp dụng thục tế phiêu rất hũu dụng

Học guitar bass : thế đi pentatpnic áp dụng thục tế phiêu rất hũu dụng

Học guitar bass : thế đi pentatpnic áp dụng thục tế phiêu rất hũu dụng


Tag liên quan đến Học guitar bass : thế đi pentatpnic áp dụng thục tế phiêu rất hũu dụng

học đàn guitar,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hocguitaronline.com

2 thoughts on “Học guitar bass : thế đi pentatpnic áp dụng thục tế phiêu rất hũu dụng”

  1. Cảm ơn sự phụ, tôi học được nơi bạn rất nhiều. Clip kế sư phụ vui lòng chỉ cách chơi bass điệu tẽchno. TY…

  2. Anh cho mình hỏi, ví dụ pentatonic Am thì ko có note Fa và Si, như vậy nếu hợp âm rơi vào Fa ( hoặc Si ) thì vẫn chỉ đánh 5 note kia ? Hay chỉ đánh La và đô nhỉ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *