[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm - Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

VIỆN ÂM NHẠC CAO TÂM

[Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc.

0:0 – 3:33 Nốt nhạc trên dòng kẻ và khe
0:33 – 5:00 Đệm và giải thích lời hát
5:00 – 7:30 Khuông nhạc tương ứng 5 ngón tay (thị phạm trên ngón tay)
7:30 – 8:10 Hướng dẫn đệm Trăng 16
8:10 – 10:23 Hướng dân đệm Piano


Tag liên quan đến [Phần 11] Học đàn cùng Cao Tâm – Lớp giáo viên âm nhạc trên toàn quốc

học đàn guitar,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại hocguitaronline.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *